Privacy Statement
Onze principes zijn openheid, eerlijkheid en transparantie. Dat geldt natuurlijk
niet voor jouw persoonsgegevens. De gegevens die wij over jou verwerken en
opslaan, gebruiken wij alléén om voor jou het gebruik of het boeken van je
ligplaats mogelijk te maken. We behandelen jouw persoonsgegevens uiterst
zorgvuldig en altijd in overeenstemming met de Wet Bescherming
Persoonsgegevens.
Als je meer in detail wilt weten over ons privacy beleid kijk dan hieronder, waar
we een aantal zaken voor je op een rij hebben gezet. Als je meer wilt weten,
kan je ons altijd een e-mailtje sturen op info@jachthavendukra.nl.
Dit Privacy Statement geldt voor iedereen die de website en Facebook pagina
van Jachthaven Dukra gebruikt, dus zowel voor geregistreerde promoters als
voor bezoekers.
1. Wie beheert jouw persoonsgegevens?
Jachthaven Dukra staat onder beheer van Happy Harbour B.V., dat statutair
gevestigd is te Broek in Waterland en houdt kantoor aan het Kerkplein 6.
2. Welke gegevens verwerken wij?
Automatisch gegenereerde informatie
Om onze website en jouw aanvraag optimaal te kunnen laten werken
(bijvoorbeeld om de website goed te kunnen weergeven en te beveiligen)
hebben wij bepaalde informatie nodig. Wij verzamelen daarom automatisch
gegenereerde informatie over jouw gebruik van onze website. Deze
informatie bestaat uit je IP-adres (adres van je computer dat het mogelijk
maakt jouw computer te herkennen), het soort browser en het
besturingssysteem dat je gebruikt en de pagina’s die je bezoekt. Ook je
eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw
browser meestuurt, worden geregistreerd.
Profielgegevens
Wanneer je een aanvraag doet voor een ligplaats slaan we de lengte van je schip, je
naam en je email-adres op.
Om betalingen en bestellingen te verwerken.
3. Voor welke doeleinden gebruiken wij
gegevens?
Wij kunnen de persoonsgegevens die jij verstrekt voor de volgende doeleinden
gebruiken:
Om met jou te communiceren over en ten behoeve je
(toekomstige) ligplaats
We kunnen je gegevens gebruiken om vragen te beantwoorden, je te
berichten over onze dienstverlening en om je notificaties te sturen. Ook kunnen
we je gegevens gebruiken voor het toezenden van (eventuele incidentele)
e-mails over bijvoorbeeld tips en handigheden die te maken hebben met je
schip en haar ligplaats. Als je op dat laatste geen prijs stelt, kun je dat
aangeven.
Om onze siet te beveiligen en om geanonimiseerde
statistische gegevens op te stellen.
We kunnen je gegevens gebruiken teneinde onze systemen te beveiligen,
bijvoorbeeld om na te gaan vanaf welke computers wordt ingelogd. Ook als
de site wordt gebruikt voor onrechtmatige doeleinden, kunnen we je gegevens
gebruiken ter identificatie. Ook gebruiken we de automatisch gegenereerde
informatie voor het opstellen van geanonimiseerde gebruikersstatistieken.
Derden die voor ons gebruikersstatistieken opstellen en webanalyses uitvoeren
kunnen de beschikking krijgen over automatisch gegenereerde informatie,
waaronder je IP-adres.
Gebruik door derden
Anders dan hiervoor omschreven, zullen we zonder jouw expliciete
toestemming jouw persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken
voor direct-marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van
aanbiedingen). Wij kunnen jouw gegevens wel verstrekken aan derden voor
zover je zelf uitdrukkelijk met betrekking tot een bepaalde derde aangegeven
hebt dat je daarvoor toestemming geeft en/of voor zover deze gegevens niet
tot jou persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde
informatie). Ten slotte kunnen we jouw gegevens aan derden verstrekken
indien wij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht of gerechtigd
zijn, wij daartoe genoodzaakt zijn als gevolg van een rechtszaak en/of in het
geval wij dat noodzakelijk achten ter bescherming van onze eigen rechten.
4. Wat voor cookies plaatsen wij?
Om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van onze website te
optimaliseren, gebruiken wij cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die
door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden
geplaatst. In een cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde
voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kunnen wij jou en andere bezoekers bij
een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.
First party cookies
First party cookies zijn cookies die we zelf plaatsen en uitlezen. Bij het plaatsen
en uitlezen van deze cookies zijn geen derde partijen betrokken. Zo plaatsen wij
functionele cookies die noodzakelijk zijn omdat ze er voor zorgen dat je niet op
elke pagina opnieuw hoeft in te loggen. Ook plaatsen we cookies die slechts
een beperkte tijd op je computer worden opgeslagen, zogenaamde sessie
cookies. Zodra je de webbrowser sluit, worden deze automatisch verwijderd.
Hiermee brengen we je surfgedrag op de website tijdens een bepaald bezoek
in kaart. We kunnen met behulp van deze gegevens de website aanpassen
aan de behoeftes van onze bezoekers.
Via onze website worden cookies geplaatst van de Amerikaanse bedrijven
Google en Mixpanel, als deel van hun analyse diensten. Wij gebruiken deze
diensten om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken en hierover
rapportages te krijgen. Google en Mixpanel kunnen deze informatie aan
derden verschaffen indien Google en Mixpanel hiertoe wettelijk worden
verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google en Mixpanel
verwerken.
Wij hebben geen controle of zeggenschap over het gebruik van deze cookies
en/of het gebruik dat de derde partijen maken van de door middel van de
cookies verzamelde informatie.
Verwijderen cookies
Jij kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Je kan de
browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of
gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke website
cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden.
Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers
geboden.
De toestemming die je aan ons hebt gegeven voor het plaatsen en uitlezen
van first en third party cookies, kan je intrekken door in je browser alle al
geplaatste cookies te verwijderen. Het verwijderen van cookies of het niet
accepteren daarvan kan wel tot gevolg hebben dat bepaalde onderdelen
van de website niet of niet goed meer werken.
5. Hoe beschermen wij jouw gegevens?
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen
om jouw (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm
van onrechtmatige verwerking.
6. Hoe kan je jouw gegevens inzien, laten
wijzigen of laten verwijderen?
Als je wilt weten welke gegevens wij over je hebben vastgelegd kan je contact
met ons opnemen via info@jachthavendukra.nl Wij zullen de gevraagde
informatie binnen 4 weken aan je sturen, waarbij we mogelijk wel eerst
zullen vragen om een legitimatiebewijs.
7. Geven wij jouw gegevens ook door naar
landen buiten de EU?
Om technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat jouw
(persoons)gegevens worden doorgegeven (naar servers van) aan partijen in
de Verenigde Staten of andere landen buiten Europa, bijvoorbeeld om deze
gegevens op te slaan.