Hier kunt u de openbare informatie vinden over de ontwikkelingsplannen van Jachthaven Dukra. De interne werknaam voor het project is Marinapark Houthaven.

2021

 • Uitnodiging gesprek Direct Omwonenden, HHK, Hogendijk, ca 30 stuks verspreid (21/1/2021)
 • Projectpresentatie zoals gegeven tijdens de eerste participatiemeeting (21/1/2021)
 • Sfeerverslag participatiemeeting 21 jan 2021 (26/2/2021)
 • Uitnodiging gesprek bredere omgeving, HaH verspreid op HHK, Hogendijk, Badhuisweg en 1ste lijn ’t Eiland, ca 400 stuks. (4/2/2021)
 • Video impressie plan (12/5/2021)
 • Impressie van het plan tov de Hogendijk, 100% op schaal (1/3/2021)
 • Profiel plan tov omgeving, doorsnede (17/2/2021)
 • Plankaart met afstanden en zichtlijnen tov Hogendijk (17/3/2021)
 • Dimensies waterwoningen (4/2/2021)
 • Glasoppervlak en maten waterwoningen (x/4/2021)
 • Bezonning-studie waterwoningen (7/4/2021)
 • Verslag participatiemeeting (22/11/2021)
 • Verslag participatiemeeting (14/12/2021)

2022

 • Gespreksverslag van overleg tussen vertegenwoordigers vd omwonenden en de ontwikkelaar (18/7/2022)
 • Gespreksverslag van overleg tussen vertegenwoordigers vd omwonenden en de ontwikkelaar (19/9/2022)
 • Samenvatting buurtoverleg en processtappen Dukra (herfst 2022)
 • Het meest recente plan (‘Stedebouwkundig Voorontwerp 7’), de uitkomst van de participatie (1/12/2022)
 • De meest recente plankaart (18/11/2022)
 • Informatiebrief aan de buurt (350 stuks, HaH verspreid) over de afronding participatie en vervolg besluitvormingsproces (2/12/2022)

2023

 • Concept Participatierapport project Dukra (11/01/2023)
 • Definitief Participatieverslag project Dukra (14/02/2023)
 • Cultuurhistorische Rapportage incl bijlage (Jan Evert Abrahamse, 6/12/2022)
 • Ladder voor Duurzame Verstedelijking (Antea Group, 30/6/2020)
 • Memo Parkeren (Antea Group, 22/12/2022) – wordt indien nodig gedetailleerd in de bestemmingsplanprocedure
 • Quickscans Milieu (onderzoeken met als basis het originele plan, worden waar nodig geupdate nav de bestemmingsplan procedure)
 • Persbericht Gemeente Zaanstad over RPVE (16/03/2023)
 • Ruimtelijk Programma van Eisen (RPVE) 14/3/2023) & Erratum (22/3/203)
 • Raadsstukken RVPE (16/03/2023)
 • Gewijzigd Ruimtelijk Programma van Eisen (RPVE) 11/5/2023
 • Persbericht Gemeente Zaanstad over bestemmingsplan Dukra (30/11/2023)